A budapesti kormányhivatal azonnal reagált

A budapesti kormányhivatal azonnal reagált
Dr. Pesti Imre kormánymegbízott egyeztetésre hívta meg a kerületi polgármestereket és jegyzőket, ugyanis a Kormány július 25-i ülésén tárgyalta és elfogadta a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló rendeletet, mely részletezi a járások illetékességi körén túl a járási hivatalok felállítását és működését.
A közigazgatási rendszer átalakítása 2013. január 1-től újabb állomásához érkezik; létrejön a járási rendszer, mely az államigazgatási ügyek jelentős részét fogja átvenni a polgármesteri hivataloktól. A fővárosban 23 fővárosi kerületi hivatal lesz, mint a fővárosi kormányhivatal szervezeti egységei. Ezek a kerületi hivatalok intézik majd a gyermekvédelmi, gyámügyi és szociális ügyeket, ide tartoznak majd az okmányirodák, továbbá a munkaügyi és népegészségügyi kirendeltségek, összesen kb. 80 ügykör.
Budapest Főváros Kormányhivatala azért kezdte már most meg az átszervezési munkát, hogy mielőbb megállapodás születhessen a kerületek és a kormányhivatal között elsősorban az új hivatalokhoz átkerülő köztisztviselőkről, ezzel feloldva a dolgozók körében fennálló bizonytalanságot. A zökkenőmentes feladatellátás érdekében október közepéig döntés születik az új hivatalok elhelyezéséről és a működési feltételekről is.
A megbeszélésen Dr. Pesti Imre kormánymegbízott kifejtette, hogy elérkezett az idő a megmerevedett közigazgatási struktúra átalakítására, s ezt a nagy volumenű feladatot a kerületek vezetőivel közösen, úgy kell megoldani, hogy a polgárok ügyeinek intézésben fennakadást ne okozzon. A találkozót előremutató, tartalmas és problémamegoldó vita jellemezte.