Dr. Pesti Imre aláírta a Kormányhivatal és az FBVI közötti megállapodást

Dr. Pesti Imre aláírta a Kormányhivatal és az FBVI közötti megállapodást
Ünnepélyes keretek között került aláírásra Budapest Főváros Kormányhivatalában a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartottak szabadulásának hatékonyabbá tételét segítő együttműködési megállapodás.
A Budapest Főváros Kormányhivatala Igazságügyi Szolgálata, a Budapesti Fegyház és Börtön és a Fűvárosi Büntetés-végrehajtási Intézet közötti együttműködési megállapodást 2012. június 5-én írták a sajtó képviselőinek jelenlétében.

Együttműködési megállapodás a Kormányhivatalban
Ünnepélyes keretek között írták alá az Együttműködési megállapodást


Az együttműködési megállapodást Dr. Pesti Imre Budapest Főváros Kormányhivatal kormánymegbízott, Mészáros László bv. dandártábornok, Schmehl János bv. dandártábornok, intézetparancsnok és Dr. Pálvölgyi Ákos a Budapest Főváros Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának vezetője írták alá. A dokumentumot aláírásával hitelesítette Csóti András bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás megbízott országos parancsnoka és Dr. Kunfalvi Zoltán, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatának főigazgatója.

Dr. Pesti Imre aláírja az Együttműködési megállapodást
Dr. Pesti Imre Budapest Főváros Kormányhivatal kormánymegbízottja aláírja a az együttműködést


Az együttműködési megállapodásban a felek saját és közös feladatit is meghatározzák, melyeknek elsődleges célja a fogvatartottak szabadulásának hatékonyabbá tétele, a társadalomba és a munka világába való visszailleszkedésük elősegítése.

Fontos együttműködést írtak alá Budapest Főváros Kormányhivatalában
Dr. Pesti Imre kormánymegbízott az ünnepélyes együttműködési megállapdás aláíráson


A feladatokat három fő témakörben határozták meg:
1. Pártfogói felügyelet gyakorlata, jogi segítségnyújtás
2. Közérdekű munkavégzés (nem fogvatartottaknak)
3. A szervek együttműködése, közös feladatok

Kiemelt hangsúlyt kap a megállapodásban, hogy a fogvatartottak polgári életbe való beilleszkedésére való felkészítés már a fogvatartás ideje alatt, legalább a várható szabadulás előtt 6 hónappal megkezdődjön.

MCOnet