Interjú dr.Pesti Imrével Budapest Kormánymegbízottjával

Interjú dr.Pesti Imrével Budapest Kormánymegbízottjával
"A magyar közigazgatás valóban történelmi változások előtt áll" - derül ki abból az interjúból, amelyet Budapesti Főváros Kormányhivatalának vezetőjével, dr. Pesti Imre Kormánymegbízottal készítettünk.

- Azt mondják, hogy a Kormányhivatalok megalakításával új időszámítás kezdődik a magyar közigazgatásban. Osztja ezt az állítást?
- A magyar közigazgatás – ezen belül a területi államigazgatás – valóban történelmi változások előtt áll, amely folyamat végén hivatalaink visszaszerezhetik azt a megbecsülést, amelyet az úgynevezett főispáni rendszerben, annak 1949-es megszüntetése előtt élvezhettek. A közigazgatási rendszer a pártállami időszakban szervezetileg szétzilálódott, felelősségi viszonyai elmosódtak, ennek következtében lassúvá és hatékonytalanná vált. A kormányhivatalok felállásával lehetővé válik a szervezeti széttagoltság megszüntetése, a kormányzati elképzelések hatékony megvalósítása helyi szinten, amelynek eredménye az ügyfélbarát, emberközpontú hivatali ügyintézés lesz. Ennek legkézzelfoghatóbb bizonyítékai a január 1-jével felállt kormányablakok, amelyeknél a magyar polgárok közel 30 témában tudják ügyeiket gyorsan és kényelmesen elintézni. A kormányablakok valósítják meg a közigazgatás átszervezésének egyik legfontosabb célkitűzését, az egyablakos ügyintézést, amelyben nem az ügyfél, hanem az akta utazik a különféle hivatalok között. 

Dr.Pesti Imre

Interjú dr.Pesti Imrével a Budapest Kormánymegbízottjával


- Milyen ügyeket intézhetnek el az állampolgárok a kormányablakokban?
- A kormányablakok munkatársai jelenleg 29 ügyben tudnak érdemi segítséget nyújtani a hozzájuk forduló ügyfeleknek, ez a szám március 15-ével 30-ra nő, terveink szerint pedig pár éven belül minden fontosabb hivatali ügyet náluk lehet majd elintézni. Az ügyek egy csoportjában teljes mértékben a kormányablak munkatársa jár el, az ügyek másik részében közreműködik, és van néhány olyan ügycsoport is, amelyekben egyfajta szervezési, irányítási feladatot lát el, a lényeg azonban mindhárom esetben az, hogy érdemi segítséget tud nyújtani a kormányablakhoz forduló ügyfélnek.


Kormányhivatal

Budapest Főváros Kormányhivatala közel 3600 dolgozót foglalkoztat


- Hány fő dolgozik az Ön által vezetett kormányhivatalban és hány munkatársa van a kormányablakoknak?
- Budapesten 4 kormányablak működik, amelyekben összesen 56 munkatárs várja az ügyfeleket minden nap reggel 8 órától este 8 óráig. A meghosszabbított nyitva tartás önmagában is egy jelentős újítás, hiszen a hivatalok ügyfélszolgálatai legfeljebb este 6 óráig voltak nyitva, amely miatt egy munkába járó polgárnak rendszerint szabadnapot kellett kivennie ahhoz, hogy a hivatali ügyeit elintézhesse, most viszont a kormányablakok lehetővé teszik számára a munkaidő utáni ügyintézést. Maga a fővárosi kormányhivatal összességében közel 3600 dolgozót foglalkoztat, amellyel messze az ország legnagyobb ilyen jellegű közigazgatási szerve.

Dr.Pesti Imre

A magyar közigazgatás valóban történelmi változások előtt áll - véli dr. Pesti Imre


- Összehasonlítva a korábbi időszakkal, miben tudnak újat nyújtani a kormányhivatalok?
- Ha valaki az elmúlt 20 év közigazgatási gyakorlatát közelebbről megvizsgálja, akkor tapasztalhatja, hogy rendkívül jól kidolgozott és ambiciózus kormányzati elképzelések a közigazgatás útvesztőjében erejüket vesztették, megvalósításuk lelassult, adott esetben teljes mértékben elhaltak. Az államapparátus ahelyett, hogy megvalósította volna a gondjaira bízott kormányzati elképzeléseket, inkább uralta azokat és akarva vagy akaratlanul megakadályozta azok megvalósulását. A kormányhivatalok megalakulásával a közigazgatási szervezetnek ez a fajta belső ellenállása, fékező ereje kiküszöbölhetővé válik. és a kormányzat elképzelései sértetlenül kerülhetnek megvalósításra.

Dr.Pesti Imre

"Budapest Főváros Kormányhivatalának vezetőjeként örömöt jelent számomra, hogy a kormányhivatalhoz csatlakozó munkatársak részéről is nagyfokú lelkesedést érzékelek"- Másfél hónap távlatából milyen tapasztalatokat lehet leszűrni, milyenek a visszajelzések?
- A hozzánk csatlakozott szakigazgatási szervek működését megfigyelve – jó  néhány pozitív példa ellenére – a területi államigazgatásról  egészével kapcsolatban azt tapasztaltuk, hogy arra a szervezési hiányosságok, az indokolatlan kiadások, a felelőtlen vagyongazdálkodás és a korrupciógyanút felvető pazarlás volt jellemző. A kormányhivatal felállásának – főként a kormányablakoknak köszönhetően – máris jelentkeznek az első eredményei: az ügyfeleinktől számtalan pozitív visszajelzés érkezett arról, hogy milyen kellemes meglepetést jelentett számukra a kormányablakoknál tapasztalt újfajta gyors és kulturált ügyintézés. Budapest Főváros Kormányhivatalának vezetőjeként hasonló örömöt jelent számomra, hogy a kormányhivatalhoz csatlakozó munkatársak részéről is nagyfokú lelkesedést és támogatást érzékelek a területi közigazgatás újjászervezése iránt.MCOnet